A A A + | -

Articolul 1848. Neplata primei după începerea perioadei de asigurare

(1) Dacă contractul de asigurare cuprinde o clauză conform căreia perioada de asigurare se suspendă sau asigurătorul este în alt mod eliberat de răspundere atît timp cît prima sau o tranşă a primei nu este plătită după ce perioada de asigurare a început, acea clauză poate fi invocată doar dacă:
a) după scadenţa sumei, asigurătorul expediază un avertisment contractantului, în care specifică suma exactă a primei datorate, acordă un termen suplimentar de cel puţin 2 săptămîni de la data expedierii şi îl informează despre iminenţa suspendării perioadei de asigurare dacă nu se face plata integrală; şi
b) plata nu a fost efectuată în termenul suplimentar prevăzut la lit.a).
(2) Perioada de asigurare este suspendată după expirarea termenului suplimentar prevăzut la alin.(1) lit.a) din prezentul articol. Perioada de asigurare se va relua doar pentru viitor de îndată ce contractantul plăteşte suma datorată, cu excepţia cazului în care a produs efecte rezoluţiunea asigurării conform art.1849.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală