A A A + | -

Articolul 1849. Suspendarea perioadei de asigurare şi rezoluţiunea asigurării

(1) Asigurătorul nu datorează indemnizaţia sau despăgubirea de asigurare dacă cazul asigurat s-a produs în afara perioadei de asigurare sau pe durata suspendării perioadei de asigurare, chiar dacă cazul s-a depistat la o dată în interiorul perioadei de asigurare.
(2) La expirarea termenului prevăzut la art.1847 alin.(1) lit.b) sau, după caz, art.1848 alin.(1) lit.a), fără ca prima să fi fost plătită, asigurătorul are dreptul la rezoluţiunea asigurării, cu condiţia că notificările privind efectele juridice prevăzute la aceleaşi articole prevăd suplimentar că asigurătorul va avea dreptul la rezoluţiunea asigurării.
(3) Rezoluţiunea asigurării se produce de plin drept dacă asigurătorul nu introduce o acţiune de plată silită a primei sau a tranşei din primă în termen de 2 luni de la expirarea termenului prevăzut la art.1847 alin.(1) lit.b) sau, după caz, art.1848 alin.(1) lit.a).

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală