A A A + | -

Articolul 1850. Declararea şi efectele rezoluţiunii

(1) Asigurătorul declară rezoluţiunea prin declaraţie faţă de contractant chiar dacă o altă persoană are calitatea de asigurat sau de beneficiar al asigurării.
(2) În cazul rezoluţiunii asigurării, asigurătorul are dreptul doar la prima care se atribuie perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data rezoluţiunii. Cu toate acestea, în cazul rezoluţiunii asigurării, asigurătorul păstrează prima pentru întreaga perioadă de asigurare dacă un caz de asigurare s-a produs, iar asigurătorul datorează despăgubire de asigurare sau, după caz, indemnizaţie de asigurare.
(3) În cazul în care rezoluţiunea s-a produs din cauza neexecutării fără justificare a obligaţiei uneia din părţi, dreptul celeilalte părţi la repararea prejudiciului rămîne neafectat. În special, în acest caz, asigurătorul poate cere rambursarea sau, după caz, poate reţine cheltuielile de gestiune chiar dacă perioada de asigurare nu a curs ori a fost suspendată, precum şi, în condiţiile prevăzute la art.942, poate cere dobîndă de întîrziere sau penalitate asupra sumelor la care are dreptul după rezoluţiune.
(4) Rezoluţiunea asigurării nu stinge obligaţia asigurătorului aferentă unui caz asigurat produs în interiorul perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data rezoluţiunii.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală