A A A + | -

Articolul 1852. Cooperarea la investigarea cazului asigurat

(1) Contractantul, asiguratul sau, după caz, beneficiarul asigurării trebuie să coopereze cu asigurătorul la investigarea cazului asigurat prin îndeplinirea cererilor lui rezonabile, în special a cererilor privind furnizarea informaţiei despre cauzele şi efectele cazului asigurat, privind furnizarea altor dovezi documentare şi de altă natură ale cazului asigurat, precum şi privind oferirea accesului la locul producerii cazului asigurat.
(2) Cu excepţia cazului cînd se aplică dispoziţiile alin.(3), în cazul încălcării obligaţiei prevăzute la alin.(1), obligaţia asigurătorului se va reduce în măsura în care asigurătorul dovedeşte că a fost prejudiciat prin încălcare.
(3) În cazul oricărei încălcări a dispoziţiilor alin.(1) săvîrşită cu intenţia de a prejudicia sau din culpă gravă, dar cunoscînd că există probabilitatea că asigurătorul va fi prejudiciat, asigurătorul este eliberat de obligaţia să plătească indemnizaţia sau despăgubirea de asigurare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală