A A A + | -

Articolul 1855. Rezoluţiunea după survenirea cazului asigurat

(1) Clauza care prevede rezoluţiunea asigurării fără vreun motiv după survenirea cazului asigurat este valabilă doar dacă acordă dreptul la rezoluţiune ambelor părţi contractante şi asigurarea nu este asigurare de persoane.
(2) Atît clauza privind rezoluţiunea prevăzută la alin.(1), cît şi exercitarea dreptului la rezoluţiune trebuie să fie rezonabile.
(3) Dreptul la rezoluţiune expiră dacă partea contractantă îndreptăţită nu a comunicat celeilalte părţi contractante rezoluţiunea în termen de 2 luni după ce a cunoscut survenirea cazului asigurat.
(4) Rezoluţiunea produce efecte la expirarea unui termen de 2 săptămîni de la comunicare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală