A A A + | -

Articolul 1856. Regresul asigurătorului prin subrogarea în drepturile faţă de cel obligat la repararea prejudiciului

(1) Asigurătorul care a plătit despăgubirea de asigurare, precum şi eventualele cheltuieli de diminuare a prejudiciului, se subrogă, în limitele acestei sume, în dreptul la repararea prejudiciului faţă de terţul căruia îi revine obligaţia să repare prejudiciul cauzat, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
(2) În măsura în care a renunţat la un drept faţă de acel terţ într-un mod care dăunează dreptului asigurătorului de subrogare, asiguratul pierde dreptul său la despăgubire în privinţa acelui prejudiciu.
(3) Asigurătorul nu poate exercita dreptul de regres pe baza subrogării faţă de un membru al familiei contractantului sau a asiguratului, o persoană care se află într-o relaţie socială echivalentă cu contractantul sau asiguratul ori un salariat al unuia dintre aceştia, cu excepţia cazului în care asigurătorul demonstrează că prejudiciul a fost cauzat de acea persoană intenţionat sau din culpă gravă, dar cunoscînd că există probabilitatea că prejudiciul va surveni.
(4) Asigurătorul nu poate exercita drepturile pe baza subrogării în detrimentul asiguratului.
(5) Asigurătorul poate renunţa total sau parţial la exercitarea dreptului de subrogare împotriva persoanei care poartă răspundere de producerea pagubei, dacă ea însăşi a suferit grav, sau împotriva moştenitorilor ei, dacă persoana a decedat ca urmare a producerii riscului asigurat, precum şi în alte situaţii în care împrejurările justifică renunţarea.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală