A A A + | -

Articolul 1857. Noţiuni generale

(1) Asigurarea generală cuprinde asigurarea de daune şi alte asigurări.
(2) Despăgubirea de asigurare reprezintă suma ce urmează a fi plătită de către asigurător asiguratului în vederea compensării prejudiciului suportat ca urmare a survenirii cazului asigurat.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală