A A A + | -

Articolul 1858. Noţiuni generale

(1) În cazul asigurării de daune, asigurătorul este obligat să despăgubească prejudiciul suportat de asigurat sau, după caz, de terţul păgubit la survenirea cazului asigurat.
(2) În asigurarea de daune, asigurat este persoana al cărei interes este protejat contra daunei. Aceeaşi persoană poate fi concomitent contractant şi asigurat.
(3) Se consideră că oricare persoană care are un drept de orice natură asupra bunului are interes protejat contra daunei.
(4) Suma care se plăteşte de asigurător în temeiul acestei asigurări se numeşte despăgubire de asigurare.
(5) Asigurarea de daune cuprinde asigurarea bunurilor, asigurarea de răspundere, de sănătate, asigurarea de credite, garanţii şi pierderi financiare şi altele.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală