A A A + | -

Articolul 1859. Sumele maxime care se pot plăti

(1) Suma asigurată nu poate depăşi valoarea reală a bunului asigurat.
(2) Asigurătorul nu este obligat să plătească mai mult decît suma necesară să repare prejudiciul efectiv suferit de către asigurat.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin.(1), părţile pot prevedea o clauză care stabileşte o valoare convenită a bunului asigurat şi care obligă asigurătorul să repare prejudiciul în mărimea valorii convenite chiar dacă acea valoare depăşeşte valoarea efectivă a bunului, cu condiţia că, la momentul cînd s-a convenit asupra valorii, contractantul sau, după, caz, asiguratul nu a comis o fraudă şi nici nu a făcut o declaraţie eronată.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală