A A A + | -

Articolul 1862. Cauzarea prejudiciului

(1) Contractantul sau, după caz, asiguratul nu are dreptul la despăgubire în măsura în care prejudiciul a fost cauzat de acţiunea sau inacţiunea sa cu intenţia de a cauza prejudiciul sau din culpă gravă, dar cunoscînd că există probabilitatea că prejudiciul va surveni.
(2) Contractantul sau, după caz, asiguratul are dreptul la despăgubire de asigurare chiar şi atunci cînd prejudiciul este cauzat de acţiunea sau inacţiunea săvîrşită din neglijenţa sa. Clauza care exclude răspunderea asigurătorului în caz de neglijenţă a contractantului sau, după caz, a asiguratului la săvîrşirea acţiunii sau inacţiunii poate fi invocată dacă este exprimată clar.
(3) În sensul alin.(1) şi (2), cauzarea prejudiciului include şi neluarea măsurilor de evitare sau diminuare a prejudiciului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală