A A A + | -

Articolul 1863. Cheltuielile de diminuare a prejudiciului

(1) Asigurătorul va rambursa cheltuielile suportate sau suma prejudiciului suferit de către contractant sau, după caz, asigurat cu ocazia luării măsurilor de diminuare a prejudiciului suferit, în măsura în care asiguratul, în mod justificat, a considerat măsurile ca fiind rezonabile după împrejurări, chiar dacă ele nu au dus la diminuarea prejudiciului.
(2) Asigurătorul va despăgubi contractantul sau, după caz, asiguratul în privinţa măsurilor luate conform alin.(1), chiar dacă, împreună cu despăgubirea de asigurare pentru prejudiciu, suma totală datorată depăşeşte suma asigurată, dacă contractul nu exclude în mod expres acest drept.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală