A A A + | -

Articolul 1865. Cunoaşterea de către contractant a împrejurărilor aferente asiguratului

(1) În scopul îndeplinirii obligaţiei de informare prevăzute la art.1837, dacă contractul nu prevede altfel, se prezumă că contractantul nu trebuia să cunoască împrejurările cunoscute ori pe care trebuia să le cunoască asiguratul.
(2) Cu toate acestea, în cazul în care, la momentul cînd contractantul este obligat să ofere informaţia relevantă asigurătorului, asiguratul cunoştea că urmează să fie numit ca asigurat, dacă contractul nu prevede altfel, se prezumă că contractantul trebuia să cunoască împrejurările cunoscute ori pe care trebuia să le cunoască asiguratul.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală