A A A + | -

Articolul 1866. Încălcarea obligaţiei de către unul dintre asiguraţi

Încălcarea obligaţiei de către unul dintre asiguraţi nu afectează drepturile celorlalţi asiguraţi în baza aceluiaşi contract de asigurare, cu excepţia cazului în care riscul asigurat este comun.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală