A A A + | -

Articolul 1868. Noţiuni generale

(1) În asigurarea de bunuri, asigurătorul se obligă ca la producerea cazului asigurat să achite despăgubirea de asigurare către asigurat.
(2) În asigurarea de bunuri, asiguratul trebuie să aibă un interes legitim cu privire la bunul asigurat.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

Adnotare introductivă: Noțiuni elementare ale dreptului civil