A A A + | -

Articolul 1869. Examinarea şi verificarea stării bunului

(1) La încheierea contractului, asigurătorul are dreptul să examineze bunurile pentru a constata existenţa şi starea lor reală.
(2) Asigurătorul are dreptul să verifice modul în care este întreţinut bunul asigurat.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală