A A A + | -

Articolul 1875. Recunoaşterea răspunderii

(1) Este nulă clauza din contractul de asigurare care îl exonerează pe asigurător de obligaţii în cazul în care contractantul sau, după caz, asiguratul recunoaşte obligaţia de a repara prejudiciul faţă de terţul păgubit sau o satisface.
(2) Cu excepţia cazului cînd a consimţit, asigurătorul nu este legat de acordul dintre terţul păgubit şi contractant sau, după caz, asigurat.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală