A A A + | -

Articolul 1876. Cesiunea creanţelor rezultate din poliţă

Clauza din contractul de asigurare care lipseşte asiguratul de dreptul de a cesiona dreptul asupra despăgubirii rezultate din poliţă este nulă.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală