A A A + | -

Articolul 1877. Dreptul la declaraţie privind cererile de despăgubire

Contractantul are dreptul de a cere în orice moment o declaraţie privind cererile de despăgubire depuse în ultimii 5 ani aferente poliţelor sale de asigurare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală