A A A + | -

Articolul 1878. Cazul asigurat

(1) Cazul asigurat constă în faptul care dă naştere răspunderii asiguratului care a survenit în decursul perioadei de asigurare aferentă contractului de asigurare dacă părţile contractului de asigurare în scopuri comerciale sau profesionale nu definesc cazul asigurat cu referinţă la alte criterii, cum ar fi înaintarea pretenţiei de către terţul păgubit.
(2) În cazul în care părţile contractante definesc cazul asigurat cu referinţă la înaintarea pretenţiei de către terţul păgubit, asigurarea acoperă pretenţiile care sînt înaintate în decursul perioadei de asigurare sau în decursul unui termen adiţional cel puţin egal cu termenul de prescripţie aplicabil răspunderii şi care se bazează pe un fapt survenit înainte de expirarea perioadei de asigurare. Contractul de asigurare poate prevedea excluderea acoperirii în situaţia în care, la momentul încheierii contractului, solicitantul a cunoscut sau trebuia să cunoască circumstanţa susceptibilă de a da naştere pretenţiilor.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală