A A A + | -

Articolul 1879. Pretenţiile care depăşesc suma asigurată

(1) Dacă totalul plăţilor datorate mai multor terţi păgubiţi depăşeşte suma asigurată, plăţile vor fi reduse în mod proporţional.
(2) Asigurătorul care, necunoscînd existenţa altor terţi păgubiţi, a plătit cu bună-credinţă despăgubiri în folosul terţilor păgubiţi cunoscuţi poartă răspundere faţă de ceilalţi terţi păgubiţi pînă la soldul sumei asigurate.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală