A A A + | -

Articolul 1880. Creanţe directe şi excepţii

(1) Drepturile terţelor persoane păgubite se exercită împotriva celor răspunzători de repararea prejudiciului.
(2) În măsura în care contractantul sau, după caz, asiguratul poartă răspundere civilă, terţul păgubit, la alegerea sa, poate înainta o pretenţie directă de reparare a prejudiciului faţă de asigurător în temeiul şi în condiţiile contractului de asigurare în oricare din următoarele cazuri:
a) dacă asigurarea este asigurare obligatorie;
b) dacă în privinţa contractantului sau asiguratului este intentat procesul de insolvabilitate;
c) dacă contractantul sau asiguratul a fost lichidat sau este dizolvat;
d) dacă terţul păgubit a suferit o vătămare corporală sau a decedat;
e) dacă legea care guvernează răspunderea civilă prevede o creanţă directă a terţului păgubit.
(3) Asigurătorul răspunde faţă de persoanele păgubite în limitele obligaţiilor ce îi revin acestuia din contractul de asigurare.
(4) Asigurătorul poate ridica faţă de terţul păgubit excepţiile rezultate din contractul de asigurare, dacă dispoziţiile legale în materie de asigurare obligatorie nu prevăd altfel. Cu toate acestea, asigurătorul nu poate ridica o excepţie bazată pe comportamentul contractantului şi/sau asiguratului după survenirea daunei.
(5) Asigurătorul plăteşte despăgubirea direct terţului păgubit în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de către asigurat.
(6) În cazul în care asiguratul dovedeşte că a despăgubit terţul păgubit, despăgubirea se plăteşte asiguratului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală