A A A + | -

Articolul 1881. Obligaţiile de informare

(1) La cererea terţului păgubit, contractantul şi asiguratul sînt obligaţi să ofere informaţia necesară pentru înaintarea pretenţiei directe.
(2) Asigurătorul este obligat să expedieze contractantului o notificare în formă textuală despre orice pretenţie directă care îi este înaintată, fără întîrzieri nejustificate, dar nu mai tîrziu de 15 zile după recepţionarea pretenţiei. Dacă asigurătorul nu execută această obligaţie, plata în folosul terţului păgubit sau recunoaşterea datoriei faţă de terţul păgubit nu afectează drepturile contractantului.
(3) Dacă contractantul nu oferă asigurătorului informaţia despre cazul asigurat în termen de 30 de zile de la expedierea notificării conform alin.(2), se consideră că contractantul a acceptat soluţionarea directă a pretenţiei de către asigurător. Această regulă se aplică şi asiguraţilor care au primit efectiv notificarea în termenul corespunzător.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală