A A A + | -

Articolul 1883. Prescripţia în cazul asigurării de răspundere

(1) Acţiunea faţă de asigurător, fie că este înaintată de către asigurat, fie că este înaintată de către terţul păgubit, se prescrie odată cu prescrierea acţiunii terţului păgubit faţă de asigurat.
(2) Termenul de prescripţie al pretenţiei terţului păgubit faţă de asigurat se suspendă din momentul în care asiguratul a cunoscut despre înaintarea pretenţiei directe faţă de asigurător şi pînă în momentul soluţionării pretenţiei directe sau respingerii ei univoce de către asigurător.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală