A A A + | -

Articolul 1884. Noţiuni generale

(1) În asigurarea de sănătate, asigurătorul se obligă să achite cheltuielile suportate la survenirea cazului asigurat.
(2) Obiect al asigurării de sănătate îl constituie interesele patrimoniale ale asiguratului, corelate cu viaţa şi sănătatea acestuia, ce ţin de compensarea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor medicale şi aferente acestora.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală