A A A + | -

Articolul 1885. Asigurarea de credite

(1) În asigurarea de credite, asigurătorul asigură riscurile asiguratului pentru nerambursarea totală sau parţială a ratelor de credit sau împrumut şi a dobînzilor aferente de către debitorul asiguratului.
(2) În cadrul asigurării de credite, atît contractantul, cît şi asiguratul poate fi o bancă sau o instituţie financiară nebancară.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală