A A A + | -

Articolul 1887. Asigurarea de pierderi financiare

(1) În asigurarea de pierderi financiare, obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale asiguratului legate de pierderile financiare suportate de către asigurat în rezultatul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către debitorul asiguratului.
(2) În cadrul asigurării de pierderi financiare, asigurat este contractantul sau o altă persoană desemnată de către acesta.
(3) În asigurarea de pierderi financiare, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către debitorul asiguratului trebuie să aibă caracter nepremeditat.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală