A A A + | -

Articolul 1889. Noţiuni generale

(1) În cazul asigurării de viaţă, obligaţia asigurătorului sau plata primei depinde de un eveniment determinat prin referinţă la decesul sau supravieţuirea persoanei asigurate.
(2) Persoana asigurată este persoana ale cărei viaţă, sănătate, integritate fizică sau statut civil se asigură.
(3) În asigurarea de viaţă, aceeaşi persoană poate fi concomitent contractant, persoană asigurată şi/sau beneficiar.
(4) Contractul de asigurare în privinţa vieţii unei persoane, alta decît contractantul, este nul dacă nu s-a obţinut consimţămîntul informat în formă scrisă al persoanei asigurate privitor la:
a) contractarea asigurării în privinţa sa; şi
b) identitatea beneficiarului, dacă este desemnat în contract.
(5) Modificarea esenţială a contractului, inclusiv schimbarea beneficiarului, majorarea sumei asigurate şi schimbarea duratei contractului, nu produce efecte juridice dacă nu s-a obţinut consimţămîntul menţionat la alin.(4). Aceeaşi regulă se aplică cesiunii sau grevării în privinţa contractului de asigurare ori a dreptului la indemnizaţia de asigurare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală