A A A + | -

Articolul 1891. Beneficiarul valorii de răscumpărare

(1) Indiferent de desemnarea conform art.1890, contractantul poate desemna un beneficiar al valorii de răscumpărare, dacă există, şi poate schimba sau revoca desemnarea respectivă. Desemnarea, schimbarea sau revocarea se face în scris şi se expediază asigurătorului.
(2) Contractantul se consideră beneficiar al valorii de răscumpărare în unul din următoarele cazuri:
a) dacă nu s-a desemnat niciun beneficiar al valorii de răscumpărare;
b) dacă desemnarea beneficiarului valorii de răscumpărare s-a revocat şi nu s-a desemnat alt beneficiar;
c) dacă beneficiarul valorii de răscumpărare a decedat şi nu s-a desemnat alt beneficiar.
(3) Dispoziţiile art.1890 alin.(2) şi alin.(4)-(6) se aplică în mod corespunzător.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală