A A A + | -

Articolul 1892. Cesiunea sau grevarea

(1) Dacă beneficiarul a fost desemnat în mod irevocabil, cesiunea sau grevarea contractului de asigurare sau a dreptului la indemnizaţia de asigurare de către contractant nu produce efecte juridice dacă beneficiarul nu şi-a dat consimţămîntul în scris.
(2) Cesiunea sau grevarea dreptului la indemnizaţia de asigurare de către beneficiar nu produce efecte juridice dacă contractantul nu şi-a dat consimţămîntul în scris.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală