A A A + | -

Articolul 1893. Renunţarea la moştenire de către beneficiar

Dacă beneficiarul este moştenitor al persoanei asigurate şi a renunţat la moştenire, renunţarea nu va afecta poziţia acestuia în contractul de asigurare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală