A A A + | -

Articolul 1895. Obligaţiile precontractuale de informare ale asigurătorului

(1) Asigurătorul este obligat să informeze solicitantul dacă are sau nu dreptul de a participa la profituri. Recepţionarea acestei informaţii trebuie confirmată printr-o declaraţie expresă cuprinsă într-un document separat de formularul de cerere.
(2) Înainte de încheierea contractului, asigurătorul va furniza următoarele informaţii:
1) în privinţa asigurătorului: o referinţă concretă la publicarea obligatorie a raportului anual privind solvabilitatea şi starea financiară;
2) în privinţa angajamentelor contractuale ale asigurătorului:
a) o explicare a fiecărui beneficiu şi a fiecărei opţiuni;
b) informaţie despre proporţia din primă care se atribuie fiecărui beneficiu, atît beneficiilor de bază, cît şi beneficiilor suplimentare, după caz;
c) metodele de calculare şi distribuire a bonusurilor, inclusiv o specificare a legii aplicabile supravegherii;
d) o indicare a valorii de răscumpărare şi a sumei asigurate reduse, precum şi măsura în care ele sînt garantate;
e) în contractele unit-linked: o enumerare a valorilor de referinţă utilizate (unităţi de cont) şi o indicare a activelor de reper;
f) informaţie generală privind regimul fiscal aplicabil tipului de poliţă.
(3) Suplimentar, se va furniza o informaţie concretă pentru a facilita înţelegerea corespunzătoare a riscurilor inerente contractului care sînt asumate de către contractant.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală