A A A + | -

Articolul 1896. Termenul de revocare

Contractul de asigurare de viaţă poate fi revocat în termen de 30 de zile de la eliberarea poliţei de asigurare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală