A A A + | -

Articolul 1898. Dreptul asigurătorului la rezoluţiunea asigurării

Asigurătorul are dreptul la rezoluţiunea asigurării de viaţă doar în măsura permisă de prezentul capitol.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală