A A A + | -

Articolul 1899. Obligaţiile de informare ale asigurătorului pe durata termenului contractului

(1) Dacă este cazul, asigurătorul trebuie să ofere contractantului o declaraţie scrisă a valorii curente a bonusurilor ataşate poliţei.
(2) Asigurătorul trebuie să informeze contractantul fără întîrzieri nejustificate despre orice schimbare care vizează:
a) condiţiile poliţei, atît cele generale, cît şi cele speciale;
b) în cazul unei schimbări în condiţiile poliţei sau unei modificări a legislaţiei aplicabile: informaţia prevăzută la art.1831 alin.(2) lit.h), precum şi la art.1895 alin.(2) pct.2) lit.a)-e).

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală