A A A + | -

Articolul 1900. Agravarea riscului

În cazul contractului de asigurare de viaţă, clauza care prevede vîrsta sau deteriorarea sănătăţii în calitate de riscuri de agravare în sensul art.1843 alin.(1) se consideră clauză abuzivă în sensul prezentului cod.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală