A A A + | -

Articolul 1902. Modificarea condiţiilor contractuale

(1) Clauza care permite asigurătorului să modifice condiţiile contractuale, altele decît mărimea primei şi beneficiile de asigurare, este nulă, cu excepţia cazului în care modificarea este necesară în unul din următoarele scopuri:
a) pentru a respecta o modificare a legislaţiei în materia supravegherii asigurărilor, inclusiv luarea unor măsuri obligatorii de către autoritatea de supraveghere;
b) pentru a respecta o modificare a normelor imperative ale legii naţionale aplicabile privitoare la planurile de pensii ale salariaţilor;
c) pentru a respecta o modificare a regulilor naţionale care impun cerinţe specifice faţă de un contract de asigurare de viaţă pentru a putea beneficia de un regim fiscal separat sau de subsidii de stat;
d) pentru a substitui o clauză abuzivă a contractului.
(2) Modificarea produce efecte juridice începînd cu cea de-a treia lună de la recepţionarea de către contractant a notificării scrise prin care el este informat despre modificare şi motivele acesteia.
(3) Dispoziţiile alin.(1) se aplică fără a aduce atingere altor cerinţe impuse pentru validitatea clauzelor de modificare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală