A A A + | -

Articolul 1903. Obligaţiile asigurătorului de investigare şi de informare

(1) Asigurătorul care are motive să considere că cazul asigurat s-a produs trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a-l constata.
(2) Dacă cunoaşte că s-a produs cazul asigurat, asigurătorul va depune toate eforturile conform circumstanţelor pentru a descoperi identitatea şi adresa beneficiarului şi îl va informa despre producerea cazului asigurat. Această informaţie se va oferi în cel mult 30 de zile după ce asigurătorul a cunoscut identitatea şi adresa beneficiarului.
(3) Dacă asigurătorul încalcă dispoziţiile alin.(1) sau (2), prescripţia creanţei beneficiarului se suspendă pînă cînd beneficiarul ia cunoştinţă despre creanţa sa.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală