A A A + | -

Articolul 1905. Omorul persoanei asigurate

(1) Dacă un beneficiar lipseşte de viaţă intenţionat (omoară) persoana asigurată, se consideră că desemnarea sa în calitate de beneficiar este revocată.
(2) Cesiunea creanţei de a primi indemnizaţia de asigurare nu produce efecte juridice dacă cesionarul omoară persoana asigurată.
(3) Dacă contractantul care este şi beneficiar omoară persoana asigurată, indemnizaţie de asigurare nu se plăteşte.
(4) Dacă beneficiarul sau contractantul a omorît persoana asigurată în stare de legitimă apărare sau există o altă cauză care înlătură caracterul penal al faptei, dispoziţiile prezentului articol nu se aplică.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală