A A A + | -

Articolul 1909. Domeniul de aplicare

(1) Contracte de asigurare de grup sînt contractele încheiate între asigurător şi un organizator al grupului în folosul membrilor grupului care au o legătură comună cu organizatorul. Un contract de asigurare de grup poate de asemenea să acopere familiile membrilor grupului.
(2) Contractul de asigurare de grup se supune dispoziţiilor prezentului capitol dacă a fost încheiat între organizatorul grupului şi asigurător.
(3) Asigurarea de grup este accesorie dacă membrii sînt asiguraţi de plin drept prin apartenenţa lor la grup, fără a avea posibilitatea de a refuza asigurarea.
(4) Asigurarea de grup este voluntară dacă membrii sînt asiguraţi în rezultatul cererii personale sau pentru că nu au refuzat asigurarea.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală