A A A + | -

Articolul 1910. Obligaţia generală de prudenţă a organizatorului de grup

(1) La negocierea şi executarea contractului de asigurare de grup, organizatorul grupului este ţinut să acţioneze prudent şi cu bună-credinţă, luînd în considerare interesele legitime ale membrilor grupului.
(2) Organizatorul grupului transmite membrilor grupului notificările parvenite de la asigurător şi îi informează despre oricare modificări ale contractului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală