A A A + | -

Articolul 1911. Obligaţiile de informare ale organizatorului grupului

(1) Atunci cînd o persoană se alătură grupului, organizatorul grupului trebuie să o informeze fără întîrziere despre:
a) existenţa contractului de asigurare;
b) întinderea acoperirii;
c) oricare măsuri de precauţie şi alte cerinţe pentru păstrarea acoperirii; şi
d) procedura de înaintare a pretenţiilor.
(2) Sarcina de a demonstra că membrul grupului a fost informat conform alin.(1) îi incumbă organizatorului grupului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală