A A A + | -

Articolul 1912. Rezoluţiunea de către asigurător

(1) În sensul art.1855, exercitarea dreptului la rezoluţiune de către asigurător se consideră rezonabilă doar dacă ea se limitează la excluderea de la acoperire a membrului de grup în privinţa căruia a survenit cazul asigurat.
(2) În sensul art.1842 alin.(2) şi art.1844 alin.(1), exercitarea dreptului la rezoluţiune de către asigurător produce doar efectul de excludere din acoperire a acelor membri ai grupului care nu au luat măsurile de precauţie stabilite sau, după caz, al căror risc s-a agravat.
(3) În sensul art.1871, rezoluţiunea asigurării produce doar efectul de excludere din acoperire a membrilor de grup care au înstrăinat dreptul de proprietate asupra bunurilor asigurate.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală