A A A + | -

Articolul 1913. Dreptul de a continua acoperirea în cazul asigurării de viaţă de grup

(1) Dacă are loc rezoluţiunea asigurării de viaţă de grup sau dacă membrul iese din grup, acoperirea încetează la expirarea a 3 luni de la rezoluţiune sau de la ieşirea din grup ori la expirarea contractului de asigurare de viaţă de grup, în funcţie de care eveniment survine primul. În aceste cazuri, membrul grupului are dreptul la o acoperire echivalentă în temeiul unui contract nou individual cu asigurătorul respectiv fără o nouă evaluare a riscului.
(2) Organizatorul grupului trebuie să informeze membrul grupului în scris fără întîrzieri nejustificate despre:
a) iminenţa încetării acoperirii sale în temeiul contractului de asigurare de viaţă de grup;
b) dreptul său prevăzut la alin.(1);
c) modul în care îşi poate exercita acel drept.
(3) Dacă membrul grupului şi-a indicat intenţia de a exercita dreptul său prevăzut la alin.(1), contractul dintre asigurător şi membrul grupului va continua ca un contract de asigurare individuală, avînd o primă calculată pe baza unei poliţe individuale la acel moment fără a lua în cont starea actuală a sănătăţii sau vîrsta membrului grupului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală