A A A + | -

Articolul 1915. Modificarea condiţiilor contractuale

Modificarea condiţiilor contractului-cadru poate afecta contractele de asigurare individuală doar dacă se face conform cerinţelor art.1901 şi 1902, care se aplică în mod corespunzător.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală