A A A + | -

Articolul 1954. Vînzarea creanţelor comune

Creanţa comună poate fi vîndută pînă în momentul în care s-a cerut executarea. În cazul în care creanţa poate fi valorificată, fiecare copărtaş are dreptul să o valorifice în numele tuturor celorlalţi copărtaşi.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală