A A A + | -

Articolul 196. Acţiunea directă faţă de administrator şi/sau faţă de persoana juridică

Prevederile art.192-195 nu afectează dispoziţiile legale conform cărora un membru al persoanei juridice sau un terţ poate înainta o acţiune faţă de administrator şi/sau faţă de persoana juridică în cazul în care i-a fost cauzat un prejudiciu.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune