A A A + | -

Articolul 2003. Protecţia interesului public

Obligaţia de reparare a prejudiciului este exclusă dacă acesta a fost cauzat pentru protecţia necesară a valorilor fundamentale într-o societate democratică, în special dacă prejudiciul a fost cauzat prin dezvăluirea informaţiei prin intermediul mass-mediei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune