A A A + | -

Articolul 2009. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor între 14 şi 18 ani

(1) Minorul între 14 şi 18 ani răspunde personal pentru prejudiciul cauzat, potrivit regulilor generale.
(2) În cazul în care minorul între 14 şi 18 ani nu are bunuri sau venituri suficiente pentru repararea prejudiciului cauzat, acesta trebuie reparat, integral sau în partea nereparată, de către părinţi sau curator dacă nu demonstrează că şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţia de supraveghere. Dispoziţiile art.2008 alin.(4) se aplică în mod corespunzător.
(3) Obligaţia părinţilor sau a curatorului de a repara prejudiciul cauzat de un minor între 14 şi 18 ani nu apare dacă minorul a cauzat prejudiciul în calitatea sa de prepus al unei alte persoane, în acest caz aplicîndu-se dispoziţiile art.2005.


Adnotare:

Jurisprudență

1. Părintele sancționat contravențional (art. 63 alin.(2) Cod contravențional) și obligat să repare prejudiciul cauzat de copil victimei: minorul a cauzat o plagă tăiată în regiunea degetelor 3-4 a mâinii drepte cu lezarea nervilor și tendoanelor minorului [Încheierea Col. civ. CSJ din 7 octombrie 2020, dosarul nr.2ra-1383/20].

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune