A A A + | -

Articolul 2021. Prejudiciul cauzat prin declaraţie dolosivă

(1) Prejudiciul cauzat unei persoane ca urmare a declaraţiei dolosive făcute de o altă persoană, prin cuvinte sau comportament, urmează a fi reparat.
(2) Declaraţia se consideră dolosivă dacă cel care o face ştie că ea este falsă şi are ca scop de a determina destinatarul să facă o greşeală.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune