A A A + | -

Articolul 2030. Vătămarea minorului

(1) Dacă persoana vătămată este un minor, despăgubirea stabilită potrivit art.2029 alin.(1) va fi datorată de la data cînd, în mod normal, minorul şi-ar fi terminat pregătirea profesională pe care o primea.
(2) Pînă la acea dată, dacă minorul avea un salariu sau venit la momentul vătămării, despăgubirea se va determina pe baza salariului sau venitului de care a fost lipsit ori, dacă nu avea un salariu sau venit, potrivit art.2029, care se aplică în mod corespunzător. Această din urmă despăgubire va fi datorată de la data cînd minorul a împlinit vîrsta prevăzută de lege pentru a putea fi parte într-un raport de muncă sau desfăşura activitatea respectivă aducătoare de venit.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune